ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างรายการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด ทรุดโทรม (อ่าน 471) 12 ก.พ. 61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 431) 12 ก.พ. 61
วันครูแห่งชาติ (อ่าน 427) 17 ม.ค. 61
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 479) 17 ม.ค. 61
ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครมอบ เครื่องกรองน้ำให้โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล (อ่าน 556) 21 พ.ย. 60
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดสกลนครมอบเงินบริจาคให้โรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล (อ่าน 440) 21 พ.ย. 60
ร่วมงานถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 (อ่าน 446) 16 พ.ย. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการจำรัส พิมพา คณะครูเเละนักเรียน โรงเรียนโพธิเเสนวิทยา ที่มาให้กำลังใจเเละมา (อ่าน 482) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณ ดต.กรภัทร คุณสมมาตร บาลลาที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 432) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสาทิน ไชยรา ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 491) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนงรักษ์ เคนไชยวงค์ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียน (อ่าน 272) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณทีมงานปากคาด จังหวัดบึงกาฬที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 268) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านมณีรัตน์ พั่วโพธิ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.23 ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วย (อ่าน 278) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารขนาดเล็ก สหวิทยาเขตดำรงธรรม ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโร (อ่าน 231) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 247) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 326) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณกองร้อย ตชด.126 ชมรมชาวใต้จ.สระเเก้วที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรี (อ่าน 224) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านรองเพชรสุดา จันทรังษีที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 246) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการนิวัติ สุวรรณไชยรบ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียน (อ่าน 243) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณอาจารย์ศรัณพงษ์ วงศ์กาฬสินธ์ู ศูนย์รวมน้ำใจสู่อีสาน ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูแ (อ่าน 251) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณมูลนิธิอาสาบรรเทาภัย สนง.ตำรวจเเห่งชาติที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรง (อ่าน 250) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี สุกิจ ศรีพรม คณะครูเเละนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะว (อ่าน 210) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนสว่างแดนดิน ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้างมิ่ง (อ่าน 284) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการอานนท์ อินทรพานิช คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิที่มาให้กำลังใจเเ (อ่าน 323) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณบริษัทSCGโฮมโซลูชั่นและSCG sourcingสว่างแดนดินที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเ (อ่าน 342) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพนมพันธ์ ไชยเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคมคณะครูเเละนักเรียน ที่มาใ (อ่าน 323) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณท่านรองศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 275) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้ (อ่าน 196) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะนักศึกษาอาชีวะอาสา จังหวัดอุดรธานี ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเ (อ่าน 193) 08 ส.ค. 60
ขอขอบพระคุณคณะภูไทวาริช 07 ที่มาให้กำลังใจเเละมาช่วยเหลือคณะครูและนักเรียนโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล (อ่าน 221) 08 ส.ค. 60
การเเจกอุปกรณ์การเรียนประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 259) 29 พ.ค. 60
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดบุบรี่ (อ่าน 251) 29 พ.ค. 60
พิธีรับโล่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 303) 01 พ.ค. 60
ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) ๖ เมษายน (อ่าน 281) 07 เม.ย. 60
เเนะเเนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 248) 07 เม.ย. 60
งานผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนช้างมิ่งพิทยานุกูล ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 267) 22 มี.ค. 60
ร่วมงานบุญกองข้าวบ้านช้างมิ่ง ประจำปี 2559 (อ่าน 356) 22 มี.ค. 60
รับมอบเกียรติบัตร โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste school ประจำปี 2559 (อ่าน 592) 15 ก.พ. 60
ร่วมงานฉลองโบสถ์วัดพระเเม่รับสารบ้านหนองเดิ่นดอนขาว (อ่าน 426) 15 ก.พ. 60
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา (อ่าน 394) 09 ก.พ. 60